Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Polish Ukrainian English

kancelaria@bazylikazawiercie.pl

32 67 222 71

Katolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu

Świeccy

Grupy parafialne

PRE-KANA

PRE-KANA

Rozmiar tekstu

A

A

A

Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:

zgłosić się do kancelarii parafialnej 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu w celu ustalenia daty i godziny ślubu następnie
zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu i przedłożyć następujące dokumenty:
dowód osobisty
Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dotyczy małżeństw „konkordatowych”)
aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy)
świadectwo bierzmowania (jeśli nie zostało odnotowane na świadectwie chrztu)
zaświadczenia z informacją o dacie i miejscu przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
ostatnie świadectwo nauki religii
zgłosić się do kancelarii parafialnej 1 miesiąc przed planowanym terminem ślubu i przedstawić
zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych (jeśli jedno z narzeczonych mieszka na terenie innej parafii)
zgłosić się do kancelarii parafialnej dwa dni lub jeden dzień przed planowanym terminem ślubu razem ze świadkami oraz przedstawić
zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej
zaświadczenie o dobytych dwóch spowiedziach przedślubnych

Terminy
Na około 3 miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu należy się zgłosić do kancelarii parafialnej i przedłożyć stosowne dokumenty – sześć pierwszych pozycji z listy wymaganych dokumentów. Na ich podstawie kapłan sporządzi tzw. „Protokół przedślubny” oraz „Zapowiedzi”.
Podczas przystępowania do pierwszej spowiedzi przy konfesjonale powinno się zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna, otrzymuje się wtedy wpisy do odpowiednich formularzy, które w niedalekiej przyszłości trzeba będzie złożyć w kancelarii parafialnej. Równocześnie należy rozpocząć uczęszczanie na kurs przedmałżeński oraz do poradni (PREKANY).
W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni oraz świadkowie (najlepiej we czwartek lub piątek) powinni stawić się w kancelarii, narzeczeni ponadto powinni przedłożyć: zaświadczenie o odbytych trzech spotkaniach w Punkcie Katolickiego Poradnictwa Rodzinnego, o odbyciu dwóch spowiedzi przedślubnych. Świadkowie powinni stawić się z dowodami osobistymi. W tym też dniu mogą być podpisane dokumenty poświadczające zawarcie małżeńskiego. Z kolei duchowny złoży swój podpis na właściwych dokumentach dopiero po zawarciu małżeństwa.
Inne szczegóły

dobrze byłoby gdyby zachęcić kogoś z uczestników ślubu do przeczytania czytań mszalnych oraz modlitwy powszechnej (wcześniej ustalone z księdzem)
dotyczące obecności podczas ceremonii zaślubin innych kapłanów poprosić zapraszanych kapłanów o kontakt z proboszczem parafii
dotyczące wystroju kościoła czy też filmowania omawia się bezpośrednio z księdzem
dotyczące obecności innych wykonawców muzyki lub śpiewu na ślubie omawia się bezpośrednio z organistą parafialnym

Tzw. Ślub konkordatowy
15 listopada 1998 roku została podpisana pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską tzw. umowa konkordatowa. Zgodnie z tą ustawą wszystkie osoby wyznania rzymsko-katolickiego mają możliwość zawierania tylko jednego ślubu – kościelnego, a nie jak do tej pory dwóch – cywilnego i kościelnego. Dwie oddzielnie ceremonie ślubne w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego nie są już konieczne. Niestety nie ominą Parę Młodą wizyty w Urzędach Stanu Cywilnego.
Wymagane dokumenty w USC: W przypadku panny lub kawalera:

odpis skrócony aktu urodzenia
dowód osobisty do wglądu

W przypadku wdowy lub wdowca:

odpis skrócony aktu urodzenia
odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
dowód osobisty do wglądu

Odpisy aktu urodzenia można pobrać tylko w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia. Istnieje możliwość przesłania odpisu z USC np. z innego miasta do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (-nego). Należy wystąpić wtedy ze specjalnym wnioskiem w USC, w którym załatwiać będziemy resztę formalności.
W czasie trwania lub po kursie przedmałżeńskim (nie wcześniej jednak niż trzy miesiące przed datą ślubu) warto załatwić formalności w USC właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych. Z odpisami aktu urodzenia i dowodami osobistymi wybieramy się do kierownika USC. Wypełniamy tam kilka druków w tym:

tzw. „zapewnienie”
podanie o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
oświadczenie o przyjmowanych po ślubie nazwiskach przez małżonków i ich przyszłe ewentualne potomstwo

Otrzymamy tam również 3 kopie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa które dostarczamy do kancelarii parafialnej.
Po ślubie konkordatowym

W ciągu 5 dni od daty zawarcia ślubu, o fakcie tym jest powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego, gdzie zostanie sporządzony akt ślubu cywilnego.
Po około 2 tygodniach jeden z małżonków zgłasza się z dwoma dowodami osobistymi do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla parafii miejsca ślubu. USC wstawia odpowiednie pieczątki, na podstawie których małżonkowie występują o zmianę swoich dowodów osobistych. Dowody należy zmienić w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W USC gotowe są również do odebrania skrócone odpisy aktu ślubu.

———————————————————————————————————————————————-

Warunki formy zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kanon 1109
Ordynariusz miejsca i proboszcz na mocy swego urzędu, w granicach własnego terytorium ważnie asystują przy małżeństwach nie tylko swoich podwładnych, lecz także obcych, jeśli jedno z nich należy do obrządku łacińskiego; chyba że wyrokiem lub dekretem zostali ekskomunikowani, ukarani interdyktem lub suspendowani od urzędu, albo takimi deklarowani.
Kanon 1115
Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.
Kanon 1118

Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między stroną katolicką i niekatolicką ochrzczoną, winno być zawierane w kościele parafialnym; w innym kościele lub kaplicy może być zawierane za zezwoleniem ordynariusza miejsca lub proboszcza.
Miejscowy ordynariusz może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpowiednim miejscu.
Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką i stroną nieochrzczoną może być zawarte w kościele lub innym odpowiednim miejscu.

 

Każde małżeństwo to budowa domu, jakim jest wspólne życie i rodzina. Od tego, jak poprowadzi się tę budowę, będzie zależało małżeńskie szczęście. Co więc jest potrzebne by zbudować trwały dom? Potrzebny jest dobry projekt. Marzycie o własnym mieszkaniu może domu, dzieciach, o wspólnych planach. Każdy projekt domu musi być zatwierdzony. Oznacza to, że wasze marzenia i plany trzeba konsultować i weryfikować z Bożą wolą. Czynić to można na modlitwie. Wtedy będziecie pewni, że nie zbudujecie nic według wadliwego projektu i unikniecie katastrofy.

Kolejną rzeczą konieczną by zbudować dom jest dobry fundament. To miłość, przede wszystkim do Boga, a później do siebie nawzajem, jest tym, co jest podstawą związku i nie pozwoli mu się rozpaść choćby przyszły największe trzęsienia ziemi. Na dobrym fundamencie stawiamy następnie ściany nośne. Muszą być one mocne, zbudowane z dobrych cegieł i dobrej zaprawy. To na nich trzyma się ciężar budowli i to one chronią wnętrze domu przed zimnem, deszczem czy wiatrem. Takimi cegłami, jest uczciwość i zaufanie. To one właśnie pozwalają tworzyć zdrowe relacje zarówno między sobą jak i na zewnątrz waszego związku. Spoiwem natomiast będzie wspólna rozmowa. Wspólna dojrzała rozmowa nawet na tematy trudne, niekiedy bolesne.

Dach to następny element domu. We wspólnym życiu dachem, który chronić będzie związek jest wierność. To najdoskonalszy rodzaj miłości dostępnej nam tu na ziemi. Wierność, czyli wyłączność. To, że ja jestem dla ciebie, a ty dla mnie. Wierność jest miłością, która trwa mimo przeciwności. To miłość, której nie może odebrać i zrujnować nic. To miłość, która nigdy nie ustaje. Wierność pozwoli wam trwać przy sobie, kiedy zaczynają się trudy wspólnego życia, kiedy wasza miłość jest wystawiana na próbę przez świat, który kpi sobie dziś z ludzi, którzy wybierają związki na całe życie. Jeśli ta wierność będzie wzajemnie odczuwana, da wam ona poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

W domu brakuje jeszcze jednej ważnej rzeczy. To okna i drzwi. Przez okna patrzy się na świat. Zawsze trzeba patrzeć na świat przez okna zaufania, wiary i nadziei. Zaufania do Boga, który będzie was prowadził. Wiary, że On nigdy was nie zostawi. Nadziei, nie tej naiwnej, ale tej, zakorzenionej w Bogu. Nadziei, która pozwoli wam patrzeć w przyszłość ze spokojem, nawet, gdy po szybach spływać będzie deszcz łez.

Na budowie przychodzi pora na prace wykończeniowe. Ocieplanie, malowanie, kładzenie tapet, przyozdabianie. W małżeństwie nie może zabraknąć tego, co nadaje piękno, smak, co zwyczajnie cieszy. Tak jak piękne wykończenie sprawia, że w domu chce się mieszkać i chce się do niego wracać, tak to wszystko sprawiać będzie, że wasze wspólne życie małżeńskie i rodzinne będzie cieszyć i przynosić satysfakcję.

W tak pięknie wybudowanym i wykończonym domu aż chce się zamieszkać. Nie możecie jednak zamieszkiwać w nim tylko sami. W waszym domu, czyli w waszym małżeństwie, ma zamieszkać Chrystus, ten, który Was połączył świętym węzłem. To On ma być w waszym domu światłem dla Waszego dobra. Pewność miłości Bożej sprawi, że w waszych sercach będzie zawsze panował pokój.

Pamiętajcie jednak, że każdy dom, choćby był najlepiej zbudowany, zawsze wymagać będzie remontów i odświeżania. Pamiętajcie by waszą miłość odkrywać zawsze na nowo. Jeśli będzie ona zakorzeniona w Bogu, niewyczerpanym źródle miłości, to mimo upływu czasu nie znudzicie się sobą i po wielu latach wspólnego życia nadal będziecie widzieć błysk w oczach ukochanego męża i ukochanej żony. Oczywiście, że możecie to wszy-stko traktować jak wodę, która spływa, i która nie pozostawia po sobie żadnego śladu. Ale pytanie czy warto? Nie ma nigdzie przepisu na udane Małżeństwo, są jednak pewne istotne elementy, które jeśli tylko włączycie w życie, to sami doświadczycie, że Wasze Małżeństwo będzie się nieustannie umacniać.

Są trzy elementy, które sprawią, że będziesz szczęśliwą żoną i szczęśliwym mężem. Życie macie tylko jedno. Może być ono albo lekkie albo ciężkie. Życie możecie wygrać albo przegrać. Jeśli fundamentem Waszego życia najważniejsza będzie praca, będą pieniądze, życiowa kariera zawodowa, to sami doświadczycie, że coś zacznie pękać, coś zacznie się walić. Bo jak Bóg ma błogosławić tym, wśród których nie ma dla Niego miejsca? Jeśli zaś fundamentem będzie Pan Bóg, to będziecie mieli wszystko, będziecie mieli też na wszystko i wówczas zbudujecie wszystko. Te wszystkie problemy, które życie niesie ze sobą, będą łatwiejsze do rozwiązania. Przy Bogu życie zawsze jest łatwiejsze. Małżeństwo to nie jest zabawka, którą można rzucić jak mi się znudzi i przestanie podobać. To wielka łaska, której nie można zmarnować.

Pierwszy elementem prowadzącym do szczęśliwego małżeństwa jest wspólna modlitwa. Miłość zawsze musi być nieustannie umacniana, aby mogła trwać i się rozwijać. Kwiatek, aby mógł się rozwijać potrzebuje wody i światła. Samochód żeby mógł jechać też potrzebuje paliwa. W małżeństwie tym wszystkim jest wspólna modlitwa. A brak wspólnoty niestety bardzo często prowadzi do rozpadu. Drugim elementem prowadzącym do szczęśliwego małżeństwa jest comiesięczna spowiedź. Tak często narzekamy, że nam jest ciężko, że tyle rzeczy nam się nie udaje, że wszystko się czasem wali. A wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi. Ten cały ciężar grzechów zbierany nieraz miesiącami czy latami powoduje, że życie małżeńskie i dla męża i dla żony staje się wielkim ciężarem. Trzecim elementem prowadzącym do szczęśliwego małżeństwa jest Msza Święta w każdą niedzielę wraz z przyjęciem Komunii Świętej. Tylu ludzi ucieka dziś od ołtarza, tłumacząc się, że nie mają czasu na nic. Pan Bóg tak pokierował waszym życiem, żeście się poznali, zakochali i zdecydowali iść razem przez życie. Dlatego umiejcie Mu za to wszystko dziękować będąc przy Nim, a nie z dala od Niego.
– WARTO ZAPAMIĘTAĆ MAŁŻEŃSKĄ ZŁOTĄ MYŚL –

…IM BLIŻEJ PANA BOGA I KOŚCIOŁA ŻYJĄ MAŁŻONKOWIE
TYM SĄ BLIŻEJ SAMYCH SIEBIE…

…A IM DALEJ OD PANA BOGA I KOŚCIOŁA ŻYJĄ MĄŻ I ŻONA
TYM SĄ DALEJ OD SAMYCH SIEBIE…

Rzymskokatolicka Parafia Pod Wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu

 

42-400 Zawiercie
ul. Sienkiewicza 4

Telefon: 32 67 222 71

E-mail: kancelaria@bazylikazawiercie.pl

 

Numer rachunku bankowego parafii:
88 2030 0045 1110 0000 0177 2360

Logo serwisu.

Katolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia